0% compleet
ZONNEDELEN

START BINNENKORT

Doelbedrag €1.000.000

113.853 zonnepanelen in Maastricht van Zonnepark Lanakerveld

Zonnepark Lanakerveld

Start binnenkort

Logos lanakerveld sunvest.jpg

ZONNEPARK LANAKERVELD

De financiering voor Zonnepark Lanakerveld zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 van start gaan. Doe een vrijblijvende voorinschrijving en ontvang een update zodra er meer bekend is over de startdatum. Klik op de gele button en de voorinschrijving is in 60 seconden geregeld!

OVER ZONNEPARK LANAKERVELD

Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare. De grond is in eigendom van Gemeente Maastricht en zal in erfpacht worden gegeven. Het Natuurlijke Zonnepark draagt bij aan de ambitie van de gemeente om te verduurzamen en een klimaat neutrale gemeente te worden.

Deze locatie is een ideale plek voor een zonnepark omdat het projectgebied wordt omgeven door een Belgisch industrieterrein, landbouwgebieden en een spoorlijn. Ten noordwesten van waar het zonnepark gepland is zal in de gemeente Lanaken afgravingen gaan plaats vinden waarna een industriegebied zal worden ontwikkeld op het verlaagde terrein.

illustratie lanakerveld.jpg

LANDSCHAP EN NATUUR

  • Het park wordt ingedeeld in drie grote velden die ieder uit twee delen bestaan. Het historische landschap is namelijk kleinschalig met akkertjes en holle wegen. De eerste stap voor een goede landschappelijke inpassing is om aan deze schaal tegemoet te komen en de holle wegen te respecteren. Een deel van een historische akker met archeologische waarde wordt vrijgehouden.
  • Met Zonnepark Lanakerveld probeert Sunvest het leefgebied te versterken voor de rugstreeppad, das, kerkuil, vleermuis en muurhagedis.
  • Door het toepassen van swales (aquagraften) worden ecologische hotspots gecreëerd en vermindert de waterproblematiek in de regio.
  • Er worden stepping stones toegepast in het gebied waarmee o.a. insecten de grotere velden in het zonnepark kunnen oversteken.
  • Er wordt circa 2.9 hectare gericht aan ecologische ontwikkeling. Ook werken we met glas-glas panelen waardoor meer zonlicht op de grond komt.
  • Zonnepark Lanakerveld zal het eerste Natuurlijke Zonnepark worden met een KIWA certificering voor een Nature Inclusive Solar Park (NISP).

LOKALE GEMEENSCHAP

  • Sunvest werkt bij Zonnepark Lanakerveld samen met INNAX voor lokale participatie.
  • Sunvest vind het belangrijk om naast de financiële participatiemogelijkheden ook een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio. Daarom zal Sunvest een omgevingsfonds opzetten en hiermee een proactieve bijdrage leveren aan lokale maatschappelijk organisaties. Samen met Buurtraad Oud-Caberg en Buurtnetwerk Veer Zien Malberg wordt gekeken naar hoe het omgevingsfonds de komende jaren moet worden ingevuld.
  • Om bij de jongere generatie het draagvlak voor de energietransitie te stimuleren willen wij de aanleg van dit park aangrijpen voor een educatieprogramma. Daarvoor hebben Sunvest en INNAX samenwerking gezocht met de stichting Schooldakrevolutie. Zij zijn expert in het ontwikkelen en uitrollen van educatie-programma’s rondom de energietransitie en de opwekking van zonne-energie. Daarnaast gaan we een educatief programma inrichten waarbij we belangstellende scholen en overige geïnteresseerden zullen uitgenodigden om het zonnepark te bezoeken. Daarvoor wordt samengewerkt met het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu en Educatie).

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Zonnepark Lanakerveld, volg deze op de website van Sunvest. https://sunvest.nl/zonnepark-lanakerveld/’.

PV-INSTALLATIE

Zonnepark Lanakerveld beslaat 41 hectare grond. Het totale vermogen van het zonnepark zal 62MWp worden. Hiermee zal jaarlijks 59.000MWh worden opgewekt, dat is genoeg voor het stroomverbruik van 20.000 huishoudens!

HOE WERKT HET?

Waarom 1 - hoe werkt het
Iedereen kan meedoen in het zonnepark!
Je kunt al meedoen vanaf €25,-
Extra beloning voor de eerste ZonneDelers uit de gemeente Maastricht
WAAROM_05 project.png
Jij ontvangt de opbrengst van deze duurzame energie
Ieder jaar wordt een 1/15de deel van inleg afgelost
Veel zekerheden in het project door oa verkregen subsidie
WAAROM_03 project.png
15 jaar lang live inzicht in de prestaties van jouw ZonneDeel
Jaarlijks ontvang je ZonneRente
Samen kunnen we Nederland verzonnen!

HOE KAN IK MEEDOEN?

Iedereen kan mee investeren in dit zonnepark. Je kunt één of meer ZonneDelen t.w.v. 25 euro kopen. Met een ZonneDeel profiteer je direct van de - op het zonnedak opgewekte - duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je ZonneDeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Als het project start kun je meedoen door aan de rechterzijde (op mobiel/tablet: onderaan) van deze pagina te klikken op het bedrag dat je wilt investeren. Wil je een bedrag boven de 500,- euro investeren dan verschijnt een korte investeerderstoets.

Vervolgens wordt om een aantal gegevens gevraagd. Aan de hand van deze gegevens stellen we een overeenkomst op. Daarna volgt de betaling die via iDEAL gedaan moet worden, dus vergeet je pinpas en Identifier niet. Na het investeren wordt via e-mail om een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd.

Je kunt gerust investeren, want het geld wordt gestort naar een stichting derdengeldenrekening van betalingspartner Buckaroo. Gaat het project niet door? Dan krijg je de inleg weer netjes terug!

Let op: De projectdocumentatie (Informatiebrochure, Informatie Memorandum, Achterstellingsovereenkomst en AFM document) komt bovenaan de projectpagina onder het kopje 'documentatie'.