BEHEERST BELONINGSBELEID

Zonnepanelendelen B.V. is een beleggingsonderneming en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klanten en bemiddelt onafhankelijk en objectief.

Ons beloningsbeleid is ingericht op het stimuleren, werven en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers en het centraal stellen van de klant. Hierbij hebben wij oog voor een beheerste en integere bedrijfsvoering welke is gericht op de lange termijn. We zullen waar mogelijk voorkomen dat medewerkers door beloningen gemotiveerd worden om onzorgvuldig te handelen.

De beloning bestaat grotendeels uit een vaste vergoeding. Voor een aantal medewerkers geldt dat een deel van hun beloning variabel is, afhankelijk van diverse factoren. Jaarlijks vindt door de directie een evaluatie plaats van het beleid.