Goed geïnformeerd en verstandig investeren in ZonneDelen – Investeerderstoets

Wij willen dat iedereen goed geïnformeerd deelneemt in de zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen. We willen namelijk dat je terugkomt, om zo ook een volgende keer te zorgen voor meer zonne-energie. Dus willen we de verwachtingen goed hebben, zodat je graag een tweede, derde of - zoals een ZonneDeler op ons platform - een 100ste keer investeert.

Investeer alleen kapitaal dat je daarvoor over hebt en spreid je investeringen over de verschillende zonne-energieprojecten. Dat faciliteren wij ook door de transactiekosten voor eigen rekening te nemen.
Om je goed te informeren wordt altijd een zeer uitgebreid informatie memorandum opgesteld per zonne-energieproject, waarin alle details staan beschreven en welke terug te vinden is onder ‘documentatie’ op de projectpagina.
Tevens is er nu een ‘investeerderstoets,’ die wordt afgenomen alvorens te investeren. Daarmee controleren wij of je de eigenschappen van het soort investering volledig snapt.

Vul je de investeerderstoets van negen vragen in, dan zie je daarna het resultaat van de toets. De uitslag van de toets is niet bindend en je kunt dus altijd investeren. Wel is het sterk aan te raden je verder te verdiepen in de materie, mochten er foute antwoorden zijn gegeven.

De toets wordt afgenomen bij elke investering in ZonneDelen van 500 euro of hoger op ZonnepanelenDelen. En zal deze bij elke vervolginvestering, welke zorgt voor een totaal investeringsbedrag van 5.000 euro (of een veelvoud daarvan), opnieuw in korte vorm worden gepresenteerd.

Voor zakelijke investeerders is er geen limiet en zij hoeven ook geen investeerderstoets af te nemen.

De risico’s, zekerheden en projectdetails worden zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd via de aangeboden informatie. Wij hebben in ons kenniscentrum de details verder toegelicht. Heb je desondanks vragen, suggesties of wil je meer informatie? Twijfel dan niet om contact op te nemen via 020 435 7547 of via support@zonnepanelendelen.nl.

Wij wijzen je graag op enkele vuistregels om verstandig te investeren:

  1. Het is raadzaam investeringen te spreiden over verschillende projecten;
  2. investeer niet met geleend geld;
  3. je kunt je inleg deels of geheel verliezen; investeer daarom alleen met geld dat je kunt missen (als richtlijn raadt de AFM aan om maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren);
  4. beoordeel altijd zelf goed de risico´s van het project.

Lees op onze website meer over investeren. Laat je zo nodig professioneel adviseren.

—De vragen van de investeerderstoets zoals die afgenomen wordt:

INVESTEERDERSTOETS:

1. Heb je ervaring met risicovolle investeringen die niet onder een (deposito)garantiestelsel vallen? a. Ja; b. Nee.
2. Waarop baseer je jouw risico inschatting bij het investeren in ZonneDelen? a. De beschrijving van de investeringsmogelijkheid en de risico omschrijving in het Informatie Memorandum; b. Ik maak geen risico inschatting bij het investeren in ZonneDelen.
3. Stel je hebt EUR 10.000,- euro te besteden, wat is dan raadzaam om te doen? a. Dit gehele bedrag investeren in één onderneming met een risicoprofiel; b. Dit gehele bedrag verspreid investeren over een divers portfolio van projecten.
4. Welk deel van jouw vrij belegbare vermogen (bezittingen minus schulden) heb je geïnvesteerd of ben je van plan te investeren in zonne-energieprojecten? a. Nagenoeg mijn hele vrij belegbare vermogen; b. Een beperkt deel van mijn vrij belegbare vermogen.
5. Indien zal blijken dat de uitgevende instelling van een project dat je wil ondersteunen niet succesvol is en je (een deel van) jouw verstrekte investering kwijtraakt, hoe gemakkelijk zou je dit dan kunnen opvangen met andere inkomsten en/of vermogen? a. Ik kan deze tegenvaller niet compenseren met andere inkomsten; b. Dit vormt geen probleem voor mij.
6. Is er een kans dat je het geld van een door jou verstrekte investering gedurende de looptijd toch nodig hebt? a. Ja; b. Nee.
7. Stel, je investeert EUR 1.000,- euro in ZonneDelen. De looptijd van de ZonneDelen is 5 jaar, maar na 2 jaar heb je jouw geld nodig. Is het mogelijk om dit bedrag terug te krijgen? a. Ik krijg mijn investering terug van de uitgevende instelling; b. Ik kan mijn geld niet tussentijds terugkrijgen.
8. Bij ondernemen horen risico's. Stel, je investeert EUR 1.000,- in ZonneDelen en de uitgevende instelling gaat failliet. Wat gebeurt er dan met jouw inleg? a. Ik krijg mijn investering terug van ZonnepanelenDelen; b. De kans is groot dat ik (het resterende deel van) mijn investering niet terug krijg.
9. Waar of niet waar: het rentepercentage van de ZonneDelen is veelal hoger dan je kunt ontvangen op jouw spaarrekening, maar het risicoprofiel van beide is vergelijkbaar. a. Waar; b. Niet waar.

Ongeacht het resultaat van de toets kun je investeren in de zonne-energieprojecten, wel weet je dan of je voldoende geïnformeerd bent.